FINGER RHYTHMICS

FINGER RHYTHMICS ACADEMY

FR ACADEMY (FINGER RHYTHMICS ACADEMY) jest ogólnopolskim programem przedszkolnym, w którym najważniejszym założeniem jest optymalny rozwój dzieci. Bazuje on na metodzie Finger Rhythmics jako wsparciu rozwoju w zakresie koordynacji i sprawności ruchowej, rytmicznej czy tanecznej. Akcja realizowana jest w 3 wariantach:
- regularnych zajęć z trenerem w placówce,
- regularnych zajęć online,
- programu szkoleniowego dla kadr przedszkolnych.

Program szkolenia kadr składa się z:
- szkolenia podstawowego z metody Finger Rhythmics,
- szkoleń z poszczególnych części prowadzenia zajęć, takich jak:
• rozgrzewka
• ćw. koordynacyjne i rytmiczne
• choreografie i zabawy taneczne
• wyciszenie
- cotygodniowych lub comiesięcznych zestawów (ćwiczeń, choreografii, scenariuszy zabaw dla dzieci ze specjalnie skomponowaną muzyką) uwzględniających wiek i charakterystykę zarówno grupy przedszkolnej, jak i poszczególnych podopiecznych (choć trzeba mieć świadomość, że nie zawsze jednoczesne wzięcie pod uwagę obu tych elementów jest łatwe czy wręcz możliwe),
- regularnych semestralnych warsztatów z twórcami metody w Państwa placówce,
- ewentualnych konsultacji w zakresie w/w tematyki.

Nasze przedsięwzięcie tworzą metodycy z różnych dziedzin, których łączy innowacyjne podejście do pracy z najmłodszymi. Są to min. pedagodzy, psychologowie, terapeuci, rehabilitanci czy rytmicy, którzy opracowali cały w/w materiał.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Dlaczego my i nasz program? Ponieważ:

- od kilkunastu lat specjalizujemy się w pracy z dziećmi i młodzieżą (żłobki, przedszkola,
szkoły tańca, domy kultury, placówki terapeutyczne, specjalne i opiekuńczo-wychowawcze)
- jesteśmy doceniani za nasze innowacyjne podejście i pracę edukacyjną, jako beneficjenci
oraz laureaci takich programów jak: „8.1. Innowacyjna Gospodarka”, „Miejsca pracy w
sektorze kultury” czy „Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej”
- na bazie naszego programu współpracujemy już z kilkudziesięcioma placówkami
edukacyjnymi na terenie całego kraju
- skuteczność programu potwierdzona wykorzystaniem metody w placówkach
terapeutycznych w zakresie zajęć wczesnego wspierania rozwoju dziecka i choreoterapii
- łączy w sobie zajęcia rytmiczne, taneczne, koordynacyjne i terapeutyczne
- jest świetnie odbierana zarówno przez dzieci, ich rodziców, jak i kadrę pedagogiczną i
terapeutyczną,

Co zyskują Państwo w ramach naszego programu?

- optymalny rozwój podopiecznych we wszelkich aspektach związanych z motoryką,
koordynacją, tańcem, rytmiką, ale także podstaw zachowań społecznych, pracy i współpracy
w grupie nadzorowany przez naszych specjalistów,
- innowacyjny system łączący w sobie elementy różnych dziedzin rozwoju najmłodszych,
- możliwość corocznej (ew. semestralnej) prezentacji osiągnięć podopiecznych na festiwalu
(Finger Rhythmics Academy Festival, Catchers Dance Nation Festival)
- opiekę merytoryczną (szkolenia, warsztaty, konsultacje) w ramach umowy o współpracy,
dzięki czemu zarówno dzieci, jak i Państwa kadra rozwijają swe umiejętności,
- certyfikat uczestnictwa w programie,
- zniżki u naszych partnerów.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
O metodzie

 

FINGER RHYTHMICS to metoda rozwijająca zdolności rytmiczne i koordynacyjne oraz
ułatwiająca zrozumienie podstawowych zagadnień z zakresu rytmiki.

Polega na wystukiwaniu rytmu, uderzając pozostałymi palcami o kciuk. Podstawowa
wersja oparta o metrum 4/4 to cztery uderzenia obrazujące cztery ćwierćnuty w takcie.
Wystukiwanie zaczynamy od palca wskazującego, a kończymy na małym palcu.

W zależności od poziomu zaawansowania osoby ćwiczącej, możliwe jest dodanie
innych wartości nutowych, jak cała nuta, półnuty, ósemki czy szesnastki. Wystukanie na
palcach, nawet bardziej skomplikowanych rodzajów rytmu, pomaga w łatwy sposób
zrozumieć czym są wartości nutowe, co to jest takt, a specjalnie opracowane ćwiczenia
ruchowe (mała i duża motoryka) ułatwiają przełożenie tego na ruchy całego ciała.

Metoda Finger Rhythmics wykorzystywana jest już w kilkudziesięciu placówkach
edukacyjnych w całej Polsce. Pojawia się jako system rozwojowy w przedszkolach
klasycznych, ale także integracyjnych i terapeutycznych jako zajęcia wczesnego wspierania
rozwoju dziecka, jak również element kursów w szkołach tańca oraz placówkach
kulturalnych.

Nie wymaga żadnych dodatkowych rekwizytów ani narzędzi (poza przygotowaną
przez nas muzyką i zestawami szkoleń i ćwiczeń). Jest stosowana (jako wsparcie małej
motoryki) już u kilkunastomiesięcznych dzieci.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Twórca

 

Instruktorzy:

Paweł Zając
Twórcą metody FINGER RHYTHMICS jest PAWEŁ ZAJĄC– pedagog tańca, choreograf,
choreoterapeuta, wykładowca akademicki.

Tańcem na poważnie zajmuje się od 15 roku życia. Współpracował z największymi
szkołami tańca w Polsce, szkolił m.in. uczestników telewizyjnych programów tanecznych w
zakresie swojej specjalizacji: taniec nowoczesny, Hip-Hop Dance i style pokrewne, a także
rytmiki i koordynacji ruchowej.

Miał okazję zasiadać w jury w polskich i zagranicznych konkursów tanecznych, takich
jak BreakSession, Booty Challange czy Costa Flava. Wykładał również na Wyższej Szkole
Humanistycznej TWP w Szczecinie (metodyka nauczania tańca i mody taneczne) oraz
realizował projekty w ramach programu 8.1. Innowacyjna Gospodarka. Realizował
przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne min. we Włoszech, Hiszpanii czy USA.

Na co dzień pracuje z dziećmi (najmłodsze grupy już od pierwszego roku życia),
prowadzi również treningi z młodzieżą i dorosłymi. Metodę Finger Rhythmis wykorzystuje
podczas zajęć regularnych, a także w grupach integracyjnych czy podczas pracy z dziećmi ze
spektrum autyzmu: m.in. we współpracy z centrum medycznym „Kajtek” (terapeutycznymi
punktami przedszkolnymi „Małe Kajtki”) a wcześniej Fundacją „Synapsis” – jedną z
największych organizacji zajmujących się tą tematyką w Polsce.