Gordonki

Gordonki

Są to wyjątkowe zajęcia dedykowane najmłodszym dzieciom od 1 miesiąca życia, Sposób prowadzenia zajęć pozwala na swobodne wprowadzenie niemowląt w świat dźwięków i muzyki. Z maluszkami nie uczymy się piosenek, bazujemy głównie na tak zwanych śpiewankach, czyli melodiach pozbawionych warstwy tekstowej. Zastępujemy ją sylabami. Daje to dzieciom przestrzeń na skupienie się na wysokościach dźwięków, zamiast na trudnym do powtórzenia tekście. Jest to bardzo ważny etap dla maluszków, które nie posiadają jeszcze umiejętności płynnej mowy, jednak ich potrzeba komunikacji powoduje, że chętnie wchodzą w dialog muzyczny na swoim, indywidualnym poziomie rozwoju. Stymulujemy także rozwój rytmiczny poprzez rytmiczanki i ruch - kołysanie, podskoki, podrzucanie chust, piłek itd., dostosowując aktywność do wieku. To w jaki sposób dzieci są zaangażowane w zajęcia zmienia się z ich wiekiem, a podczas zajęć podążamy za nimi przewidując bardziej zaawansowane muzycznie i ruchowo zabawy. Najważniejsze jest jednak to, że do niczego dzieci nie zmuszamy, uczymy ich jak można bawić się dźwiękami, by czerpać z muzyki największą przyjemność.

Efekty i osiągnięcia realizowanych zajęć:

  • rozwój muzyczny, rozwinięcie muzycznego potencjału, z którym rodzi się dziecko
  • doskonalenie koordynacji ruchów, motoryki małej i dużej
  • stymulacja zmysłów słuchu, wzroku, dotyku, równowagi i propriocepcji
  • rozwój komunikacji – dziecko jest wciąż̇ stymulowane i zachęcanie do swobodnej wypowiedzi – okrzyków, gestów,
    powtórzeń i śpiewu, ćwiczymy także podstawę, mowy czyli oddech
  • rozwój zdolności poznawczych u dziecka, umiejętności wyrażania siebie podczas zabaw
  • uspołecznienie dziecka a także jego rodziców, budowanie relacji sąsiedzkiej
  • czynny udział w życiu kulturalnym rodziny.

 

 
Instruktorzy:

Tatiana Szafraniec
Wokalistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego, Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na UW, instruktorka zajęć gordonowskich - Certyfikat Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona.
Prowadzi zajęcia muzyczne dla dzieci od 2009 roku.
Współpracuje z wieloma instytucjami. Od 2020 roku nagrywa i koncertuje dla dzieci z Orkiestrą Mamy Śpiewamy. Jako solistka koncertuje z projektem Tańka Szafraniec, wydała debiutancki album "Mozaika".