Zajęcia umuzykalniające dla dzieci

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci

Zajęcia umuzykalniające to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę. Kładziemy duży nacisk na to, aby zdobywanie wiedzy było dla dziecka przyjemnością i mile spędzonym czasem przy muzyce. Dopracowane autorskie programy zajęć zawierają w sobie różnorodny dobór ćwiczeń, gier, zabaw i tańców, które wyrabiają sprawność fizyczną dzieci
i uwrażliwiają na zmiany zachodzące w muzyce. Pobudzają wyobraźnie, uczą kreatywności
i działań we współpracy z rówieśnikami. W trakcie zajęć dzieci poznają instrumenty, tańce ludowe i zabawy animacyjne.
Zajęcia prowadzi Dziecięca Akademia Artystyczna.

Instruktorzy: