MINI MAL

MINI MAL czyli Miejsce Aktywności Lokalnej w Domu Kultury „Wygoda”

MINI MAL to miejsce które udostępniamy mieszkańcom, organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym w celu organizacji różnego rodzaju działań lokalnych, społecznych oraz wszelkich inicjatyw oddolnych.

Sala którą dysponujemy może być dowolnie wykorzystana do realizacji pomysłów, rozwijania pasji i zainteresowań, aktywnego spędzania czasu oraz nawiązywania relacji sąsiedzkich.

Pomieszczenie jest udostępniane wyłącznie na niekomercyjne działania nieodpłatne w ramach dni i godzin które nie kolidują z codzienną pracą Domu Kultury na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do korzystania z naszego MINI MAL-u! 🙂

Adres: Dom Kultury „Wygoda”, ul. Koniecpolska 14, Warszawa
Koordynator: Agnieszka Niemyjska
Tel. 22/812 – 06 – 33
e-mail: dkwygoda@op.pl